Politica de confidențialitate

Transfero Turistic se angajează să fie un partener de încredere și responsabil pentru toți clienții săi. Acest fapt presupune că suntem apți să acționăm într-o manieră deschisă și transparentă și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, inclusiv prin furnizarea către clienții noștri a informațiilor actualizate cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale.

Vă încurajăm să citiți Declarația privind Datele cu Caracter Personal, pentru a vă informa, printre altele, ce date personale prelucrăm despre dumneavoastră și în ce scopuri. De asemenea, Declarația rezumă drepturile pe care le aveți atunci când vine vorba de aceste date.

 

DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Am dori să vă informăm cu privire la ce date (“datele dumneavoastră cu caracter personal”) colectăm despre dumneavoastră, scopul utilizării acestora, cui le distribuim și despre drepturile pe care le aveți.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm:

 • A) Informații de contact – cum ar fi numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile de conectare;
 • B) Informații în legătură cu serviciile cumpărate de la noi – cum ar fi informații despre ziua și ora călătoriei, durata călătoriei, localitatea de plecare și localitatea de destinație;
 • C) Date privind satisfacția consumatorilor și feedback – cum ar fi rezultatele privind satisfacția clienților și părerea Dvs despre noi;
 • D) Date colectate când vizitați site-ul nostru – cum ar fi datele colectate prin cookie-uri și alte date colectate automat pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută atunci când vizitați paginile noastre de web (cum ar fi, prin intermediul formularelor de contact etc.);
 • E) Infomații bancare – numarul contului din care ați făcut plata și banca;
 • F) Date privind identificarea – cum ar fi codul numeric personal, data nașterii, sexul, numărul/data emiterii/expirarii actului de identitate și al permisului de conducere auto, categoriile de autovehicule pe care vă este permis să le conduceți;

Cum colectăm datele cu caracter personal:

 • de la dumneavoastră sau de la reprezentantul dumneavoastră la vizitarea site-ului nostru, activarea contului dumneavoastră, comandarea unui serviciu, participarea la campaniile noastre, crearea unei evaluări a serviciului sau descărcarea și utilizarea unei aplicații;
 • de la comercianții noștri cu amănuntul;
 • de la terții furnizori de servicii și parteneri;
 • din surse disponibile publicului;
 • din rețele de socializare, de ex. Facebook dacă alegeți să utilizați Facebook pentru a facilita conectarea la site-urile /aplicațiile noastre.

Puteți alege să nu furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Cu toate acestea, dacă nu este specificat altfel, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de informații nu va avea consecințe juridice pentru dumneavoastră.

Putem, de asemenea, combina datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cu alte informații colectate online sau offline, în măsura permisă de legile aplicabile, inclusiv informațiile furnizate de terțe părți, și să le folosim sau să le partajăm în scopurile descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal. Putem anonimiza informațiile pe care le colectăm (ceea ce înseamnă că nu mai pot fi asociate cu dumneavoastră și, prin urmare, nu mai constituie date cu caracter personal).

De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul legal pentru prelucrare:

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri (colectiv “Scopurile Prelucrării”):

Scopurile Prelucrării Tip (uri) de date cu caracter personal Temeiul legal
Pentru a ajuta la dezvoltarea, testarea, îmbunătățirea și modificarea serviciilor noastre Tipul C și F de mai sus Interes legitim de a îmbunătăți și a modifica produsele și serviciile noastre.
În cazul unei reorganizări, fuziuni, achiziții, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni sau transfer preconizate sau efective asupra întregii sau a oricărei părți a afacerii, a activelor și a acţiunilor noastre Tipurile A, B, C, D, E, F de mai sus

 

Interes legitim pentru a facilita și / sau a permite reorganizarea, fuziunea, achiziționarea, vânzarea, asocierea în participațiune, cesiunea sau transferul tuturor sau a oricărei părți din afacerea, activele și acţiunilor noastre.
Pentru a vă transmite comunicări de marketing. Informația dumneavoastră de contact (tip A de mai sus) Consimţământ sau Interes legitim pentru a promova produsele și serviciile noastre.
Pentru a vă furniza serviciile pe care le-aţi cumpărat Tipurile A, C, D, E, F de mai sus Îndeplinirea contractului
Pentru a vă furniza notificări de natură administrativă, cum ar fi notificări privind condiții de siguranță referitoare la călătorie, notificări cu bagaje pierdute sau cu privire la modificările aduse serviciului cumpărat Tipul A de mai sus Îndeplinirea contractului
Pentru a comunica cu dumneavoastră despre serviciul cumpărat și despre activități similare legate de servicii pentru clienți Tipul A de mai sus Îndeplinirea contractului sau alt scop legitim cum ar fi să vă ţinem la curent cu privire servicii
Scopuri interne de privind afacerea, inclusiv securitate, analize, audit, și pentru activitățile noastre operaționale principale Tipurile A, B, C, D, E, F de mai sus Interes legitim de a facilita și de a ne permite să îndeplinim scopurile noastre interne privind afacerea.
Pentru a interpreta părărea (feedback-ul) dumneavoastră atunci când efectuați o clasificare și o recenzie a serviciilor noastre Tipurile A, C, F de mai sus

 

Interes legitim de a îmbunătăți produsele noastre.
Pentru a interpreta și a opera site-urile și aplicațiile noastre, inclusiv înregistrarea online Tipurile A, B, C, D, E, F de mai sus Îndeplinirea contractului sau alt interes legitim, cum ar fi îmbunătățirea experienței utilizatorului.

 

Consimţământul dumneavoastră

În cazul în care activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment. Cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

Informații pe care le partajăm:

Pentru scopurile Prelucrării stabilite mai sus, putem partaja sau divulga datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Potrivit cerinţelor legii, pentru a respecta prelucrarea legală și/sau pentru a răspunde cererilor din partea autorităților și instituțiilor publice;
 • Societăţilor din grupul Transfero Turistic;
 • Furnizorilor de servicii și furnizorilor cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor și aplicațiilor în numele nostru, cât și partenerilor noștri;
 • Unei terțe părţi în cazul unei reorganizări, fuziuni, achiziții, vânzări, asocieri în participațiune, cesiuni sau transfer, efectiv sau preconizat, a unei părți sau a întregii afaceri, a activelor sau acţiunilor noastre;
 • Pentru a pune în executare termenii și condițiile noastre; sau
 • Pentru a ne proteja drepturile.

Atunci când partajează date cu caracter personal cu o terță parte, Transfero Turistic solicită ca astfel de terțe părți să fie de acord să protejeze și să utilizeze datele cu caracter personal în conformitate cu toate obligațiile legale, de reglementare și contractuale sau cu alte instrucțiuni pe care le furnizăm acestora.

Opțiunile dumneavoastră privind marketingul și informarea:

Aveți anumite opțiuni cu privire la modul în care folosim și distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing și scopuri similare. Sub rezerva consimţământului dumneavoastră, Transfero Turistic vă poate trimite informații despre servicii de transport pe care le operează, evenimente și promoții. Comunicarea poate fi trimisă prin diferite canale: e-mail, telefon, SMS, poștă, rețele sociale. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență, prin urmare comunicarea poate fi adaptată în funcție de datele colectate și preferințele dumneavoastră.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil. Puteți să vă retrageți consimțământul cu privire la marketing în orice moment. De exemplu, vă puteți dezabona de la mesaje urmând instrucțiunile de dezabonare din mesaj sau accesând contul dumneavoastră online pentru a vă actualiza preferințele privind marketing-ul.

Dacă alegeți să nu primiți comunicări de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate în celelalte scopuri descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal, cum ar fi comunicarea cu dumneavoastră pentru scopuri administrative sau de tranzacționare, ca parte a relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră sau dacă este cerut de lege.

Drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația UE/SEE:

Dacă vă aflați în UE/SEE sau dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în alt mod de o entitate Transfero Turistic în cadrul UE/SEE, aveți următoarele drepturi:

 1. Solicitarea accesului la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 2. Rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Solicitarea ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 4. Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 5. Solicitarea ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie furnizate într-un format care să poată fi transferat către dumneavoastră sau către o altă organizație (portabilitate);
 6. Să obiectaţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; și
 7. Depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere competentă.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste drepturi, sau dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, puteți face acest lucru în scris, prin telefon sau prin e-mail.

Vă rugăm să rețineți faptul că exercitarea acestor drepturi poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza anumite funcționalități sau servicii.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Transfero Turistic va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin a solicita furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau consultanților profesioniști să utilizeze măsuri adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal. În plus, puteți identifica faptul că vă aflați într-un domeniu securizat în baza unui simbol (lacat inchis) în bara de jos a ferestrei browser-ului dumneavoastră. Astfel, toate datele personale vor fi criptate și transferate în siguranță prin intermediul internetului.

 

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât va fi necesar conform legii. Dacă nu există o cerință legală, vom păstra informații despre dumneavoastră numai pentru atâta timp cât este necesar pentru scopul (scopurile) pentru care au fost colectate. De regulă, 3 ani de la încetarea relației contractuale, cu excepția cazului în care o dispută este în curs de soluționare de către o instanță națională/comunitară/internațională. Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele dumneavoastră cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

 

Transferuri international:

În calitate de societate activând la nivel global, putem să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în Uniunea Europeană (UE) sau în Spațiul Economic European (SEE) sau în alte locații în care noi sau furnizorii noștri de servicii și furnizorii sunt localizați sau au servere.

Putem să transferăm informațiile dumneavoastră între societăţile din grupul Transfero Turistic sau să transferăm informații furnizorilor noștri de serviciii terți internaționali şi furnizorilor care acționează în numele nostru, pentru scopurile descrise în această Declarație privind Datele cu caracter personal.

Informații specifice pentru cetățenii UE/SEE în ceea ce privește transferurile internaționale
Informațiile dumneavoastră pot fi transferate într-o țară din afara UE/SEE, care nu poate oferi un nivel de protecție a datelor echivalent cu cel din UE/SEE. Oferim garanții și protecție adecvate pentru astfel de transferuri transfrontaliere conform cerinţelor legii, inclusiv utilizarea Clauzelor Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană, Codul de Conduită și/sau Regulile Corporative Obligatorii. Puteți solicita o copie a acestor documente contactându-ne la adresa de mai jos.

Cum să ne contactați:

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este:

Transfero Turistic SRL

Transilvaniei nr. 7

TECUCI, Galați

ROONRCJJ17/158/2013

CUI: 31194985

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele cu caracter personal sau dacă aveți alte întrebări referitoare la această Declarație privind Datele cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți solicitarea dumneavoastră la privacy@transfero.ro

În scop de informare, coordonatele de contact pentru Responsabilul cu Protecția Datelor sunt:

Transfero Turistic SRL
Anca Mircea
Strada Transilvaniei nr.7
TECUCI, Galati

privacy@transfero.ro

Actualizări ale acestei Declarații privind Datele cu caracter personal

Este posibil să actualizăm această Declarație privind Datele cu caracter personal. Orice modificări ale acestei Declarații privind Datele cu caracter personal vor intra în vigoare la data la care aceasta va fi publicată, sau în cazurile prevăzute de lege.