REGULAMENT GIVEAWAY

15.12.2023blog

REGULAMENT GIVEAWAY

 

  1. Organizatorul concursului

Organizatorul giveaway-ului este SC Transfero Turistic SRL, cu sediul pe  Tecuci, jud. Galați, str. Transilvaniei nr.7, cod postal 805300,  înregistrată la Registrul Comerțului cu  nr. J17/158/2013, având Cod Unic de Înregistrare RO 31194985.

  1. Prevederi generale

2.1. Regulamentul oficial al Giveaway-ului va fi disponibil în mod gratuit pe pagina de Instagram a organizatorului, în secțiunea bio: https://www.instagram.com/transfero.ro/?hl=en 

2.2. Prin participarea la Giveaway, participanții confirmă că înțeleg și că sunt de acord cu prevederile Regulamentului, în integralitatea sa. 

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Giveaway-ului, dar nu înainte de a anunța Participantii prin afișarea pe  pagina de Instagram sau Facebook a acestuia https://www.facebook.com/transferoturistic & https://www.instagram.com/transfero.ro/?hl=en). 

  1. Durata campaniei și aria de desfășurare

3.1. Perioada în care se va desfășura campania tip GIVEAWAY este 15/12/2023 – 05/01/2024 

3.2. Campania se desfășoară pe pagina de Instagram și Facebook aferentă organizatorului:

https://www.facebook.com/transferoturistic https://www.instagram.com/transfero.ro/?hl=en). 

  1. Eligibilitate

4.1. Giveaway-ul se adresează persoanelor fizice și juridice, cu domiciliul stabil în România, care au vârsta minimă de 18 ani și dețin un cont de Instagram sau Facebook. De asemenea, la giveaway pot participa doar persoanele din orașele – 𝐓𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢, 𝐅𝐨𝐜𝐬̦𝐚𝐧𝐢, 𝐁𝐮𝐳𝐚̆𝐮, 𝐑𝐚̂𝐦𝐧𝐢𝐜𝐮 𝐒𝐚̆𝐫𝐚𝐭, 𝐁𝐚̂𝐫𝐥𝐚𝐝, 𝐕𝐚𝐬𝐥𝐮𝐢, 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭̦𝐢 𝐬̦𝐢 𝐁𝐫𝐚̆𝐢𝐥𝐚!

4.2. Nu pot participa la Giveaway: a) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații Organizatorului; b) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații oricărei societăți care se află în relație contractuală cu Organizatorul care pot influența în mod direct sau indirect giveaway-ul; c) Rudele de gradul I ale celor enumerați la literele a) și b) de mai sus. 

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care are o conduită contrară principiilor care stau la baza acestui giveaway, sau care adaugă comentarii pe pagina de Instagram & Facebook a Organizatorului având conținut malițios, calomniator, obscen, pornografic sau vulgar, defăimător, rasist sau xenofob, care instigă la discriminare pe bază de rasă, origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, ori care instigă la o conduită ilegală. 

  1. Desfășurarea concursului

5.1. Pentru a se înscrie la giveaway, participanții trebuie să dea follow paginii de Instagram a Organizatorului (https://www.instagram.com/transfero.ro/?hl=en).  și să lase un comentariu în care etichetează o persoană, în intervalul de timp menționat în articolul 3.1. Sunt permise comentariile multiple, cu condiția ca persoanele etichetate să fie diferite. 

5.2. Opțional, participanții pot da share pe Facebook la postarea de concurs.

  1. Desemnarea câștigătorului

6.1.Câștigătorul va fi extras prin tragere la sorți prin platforma Instagram Comment Picker și anunțat în data de 5 ianuarie pe pagina de Instagram și Facebook a organizatorului, într-o postare. 

6.2. Câștigătorul se obligă să trimită un mesaj în termen de 3 zile pe pagina de Instagram sau Facebook a Organizatorului pentru a i se transmite modul în care poate intra în posesia premiului.

6.3.În cazul în care câștigătorul nu trimite un mesaj după cele 3 zile, extragerea se va reface și premiul va fi oferit altei persoane.

  1. Premiul giveaway-ului

7.1. Premiul constă în 3 zile de gratuitate la o mașină la alegere din parcul auto Transfero, în funcție de disponibilitatea modelelor la momentul respectiv.

7.2. Câștigătorul Giveaway-ului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii. 

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților se va desfășura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 („GDPR”). 

8.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator este derularea Giveaway-ului incluzând toate etapele necesare desfășurării acestuia (înscriere, participare, acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitată strict la datele ce sunt necesare validării acestor etape. 

8.3. Temeiul prelucrării este reprezentat de (i) consimțământul exprimat de Participant prin acceptarea Regulamentului împreună cu înscrierea la Giveaway și (ii) obligațiile legale ale Organizatorului în ceea ce privește acordarea Premiului și impozitarea valorii acestuia, dacă este cazul.

8.4.  Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu la Giveaway potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate Participanți potrivit Regulamentului.

8.5.  Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate în vederea acordării premiului, includ numele și prenumele Participantului declarat câștigător, precum și numărul de telefon sau adresa de domiciliu/rezidență, atunci când acestea din urmă sunt solicitate în scopul validării participării și completării informațiilor de expediere ale premiului. 

8.6. În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către Organizator în cadrul și scopul Giveaway-ului nu vor fi transferate către vreun partener contractual al Organizatorului sau către alte entități terțe. 

8.7. Durata activităților de prelucrare va fi reprezentată de (i) perioada desfășurării Giveaway-ului în ceea ce privește toți Participanții, și (ii) perioada necesară acordării Premiului, doar cu privire la Participantul desemnat câștigător. După îndeplinirea scopurilor prelucrării, Organizatorul va proceda la ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal colectate în scopul Giveaway-ului, cu excepția celor cu privire la care există o obligație legală de păstrare.

8.8. Drepturile Participanților, în contextul activităților de prelucrare efectuate de către Organizator, sunt cele prevăzute în GDPR, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP. 

8.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnată cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus menționate, precum și a oricăror alte informații privind activitățile de prelucrare pe care le efectuează Organizatorul în contextul Giveaway-ului va putea fi contactată la adresa de email: office@transfero.ro 

  1. Litigii

9.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

9.2. Prin participarea la acest Giveaway, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Tecuci.

  1. DIverse

10.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Giveaway-ului se vor putea trimite la adresa Organizatorului menționată în articolul 1 în maximum o săptămână de la încheierea campaniei. Reclamațiile trebuie să justifice lezarea participantului și modalitatea în care i-au fost încălcate drepturile. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație. 

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Giveaway-ului, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului sau costurile acestei campanii.

Inapoi la Articole
25.10.2023blog
Ce trebuie să faci dacă bagajul tău este pierdut la aeroport: ghid detaliat

REGULAMENT GIVEAWAY   Organizatorul concursului Organizatorul giveaway-ului este SC Transfero Turistic SRL, cu sediul pe  Tecuci, jud. Galați, str. Transilvaniei nr.7, cod postal 805300,  înregistrată la Registrul Comerțului cu  nr. […]

25.10.2023blog
Opțiuni de transport pentru animale de companie: în cușcă, în cabină sau în cală

REGULAMENT GIVEAWAY   Organizatorul concursului Organizatorul giveaway-ului este SC Transfero Turistic SRL, cu sediul pe  Tecuci, jud. Galați, str. Transilvaniei nr.7, cod postal 805300,  înregistrată la Registrul Comerțului cu  nr. […]

19.10.2023blog
Topul destinațiilor de explorat cu o mașină închiriată

REGULAMENT GIVEAWAY   Organizatorul concursului Organizatorul giveaway-ului este SC Transfero Turistic SRL, cu sediul pe  Tecuci, jud. Galați, str. Transilvaniei nr.7, cod postal 805300,  înregistrată la Registrul Comerțului cu  nr. […]